Tabel 5.2 indeholder forslag til projekteringsværdier for trafikstøj i kontorbyggeri svarende til overholdelse af BR18’s generelle bestemmelse i § 368, stk. 1 om at ”Bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen”, samt supplerende vejledende grænseværdier for trafikstøj indendørs med åbne vinduer.

Kontorbyggeri – Tabel 5.2 Støj indendørs fra trafik – Forslag til projekteringsværdier 
Lovgivning og rumtyper 

Støjbelastning indendørs 1)

fra veje og jernbaner 

BR18
Kontorer, møderum o.lign.
Videokonferencerum, auditorier

Kantiner, receptioner, atrier

Lukkede vinduer
L
den ≤ 38 dB
L
den ≤ 33dB
L
den ≤ 38 dB

Noter

1) Projekteringsværdierne gælder i møblerede rum, men uden personer til stede.