Tabel 5.1 indeholder forslag projekteringsværdier for luftlydisolation og trinlydniveau i kontorbyggeri svarende til overholdelse af BR18’s generelle bestemmelse i § 368, stk. 1 om at ”Bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen”

Kontorbyggeri – Tabel 5.1 Lydisolation – Forslag til projekteringsværdier
Luftlydisolation 1) - Vandret  R’w 
Mellem kontorer og andre rum (uden dørforbindelse)  40 dB 
Mellem kontorer og andre kontorer (med dørforbindelse)  ≥ 35 dB 
Mellem kontorer og gangarealer (med dørforbindelse)  30 dB 
Mellem møderum og andre rum (uden dørforbindelse)  48 dB 
Mellem møderum og andre rum med folde- og mobilvægge  44 dB 
Mellem møderum og andre rum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør, glaspartier mv.)  ≥ 40 dB 
Mellem rum med krav om fortrolighed og andre rum  ≥ 52 dB 

Mellem toiletfaciliteter og omliggende rum uden dørforbindelse

Mellem toiletfaciliteter og omliggende rum med dørforbindelse 

48 dB

≥ 35 dB 
Auditorier og større møde- og videokonferencerum  Projektkrav 2) 
Teknikrum  Projektkrav 2) 
Mellem kontorer og møderum mod tilgrænsende rum i andre erhvervsenheder eller rum med støjende aktiviteter i samme virksomhed  ≥ 55 dB 3) 
Luftlydisolation 1) - Lodret  R’w 
Mellem kontorer og møderum mod tilgrænsende rum i andre erhvervsenheder eller rum med støjende aktiviteter i samme virksomhed  ≥ 55 dB 3) 
Etagedæk mellem andre rum end nævnt ovenfor  ≥ 51 dB 
Trinlydniveau  L’n,w 
I kontorer og møderum fra gulve i gangarealer og trapper 4)  58 dB 
I kontorer og møderum fra gulve og dæk i andre rum  63 dB 
Auditorier og større møde- og videokonferencerum 

58 dB eller

Projektkrav 2) 
I kontorer og møderum fra tilgrænsende rum i andre erhvervsenheder  58 dB 3) 

Noter 

1) Der kan til rum med ekstra store krav til fortrolighed være behov for en bedre lydisolation.

2) Der opstilles i det konkrete projekt lydkrav, der sikrer tilfredsstillende lydforhold for rumanvendelsen.

3) I tilfælde af særligt generende støj i egen eller andres virksomhed opstilles relevante lydkrav, der sikrer tilfredsstillende lydforhold for rumanvendelsen.

4) Fra alle omgivende gulve, dæk og trapper.