Swipe horisontalt for at se alle emner

- Vejledning til kontorbyggeri

Fold alle ud

Tabel 5.1 indeholder forslag projekteringsværdier for luftlydisolation og trinlydniveau i kontorbyggeri svarende til overholdelse af BR18’s generelle bestemmelse i § 368, stk. 1 om at ”Bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen”

Kontorbyggeri – Tabel 5.1 Lydisolation – Forslag til projekteringsværdier
Luftlydisolation 1) - Vandret  R’w 
Mellem kontorer og andre rum (uden dørforbindelse)  40 dB 
Mellem kontorer og andre kontorer (med dørforbindelse)  ≥ 35 dB 
Mellem kontorer og gangarealer (med dørforbindelse)  30 dB 
Mellem møderum og andre rum (uden dørforbindelse)  48 dB 
Mellem møderum og andre rum med folde- og mobilvægge  44 dB 
Mellem møderum og andre rum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør, glaspartier mv.)  ≥ 40 dB 
Mellem rum med krav om fortrolighed og andre rum  ≥ 52 dB 

Mellem toiletfaciliteter og omliggende rum uden dørforbindelse

Mellem toiletfaciliteter og omliggende rum med dørforbindelse 

48 dB

≥ 35 dB 
Auditorier og større møde- og videokonferencerum  Projektkrav 2) 
Teknikrum  Projektkrav 2) 
Mellem kontorer og møderum mod tilgrænsende rum i andre erhvervsenheder eller rum med støjende aktiviteter i samme virksomhed  ≥ 55 dB 3) 
Luftlydisolation 1) - Lodret  R’w 
Mellem kontorer og møderum mod tilgrænsende rum i andre erhvervsenheder eller rum med støjende aktiviteter i samme virksomhed  ≥ 55 dB 3) 
Etagedæk mellem andre rum end nævnt ovenfor  ≥ 51 dB 
Trinlydniveau  L’n,w 
I kontorer og møderum fra gulve i gangarealer og trapper 4)  58 dB 
I kontorer og møderum fra gulve og dæk i andre rum  63 dB 
Auditorier og større møde- og videokonferencerum 

58 dB eller

Projektkrav 2) 
I kontorer og møderum fra tilgrænsende rum i andre erhvervsenheder  58 dB 3) 

Noter 

1) Der kan til rum med ekstra store krav til fortrolighed være behov for en bedre lydisolation.

2) Der opstilles i det konkrete projekt lydkrav, der sikrer tilfredsstillende lydforhold for rumanvendelsen.

3) I tilfælde af særligt generende støj i egen eller andres virksomhed opstilles relevante lydkrav, der sikrer tilfredsstillende lydforhold for rumanvendelsen.

4) Fra alle omgivende gulve, dæk og trapper.

 

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.