Swipe horisontalt for at se alle emner

- Vejledning til hospitaler, lægehuse og klinikker

Fold alle ud

Tabel 6.2 indeholder forslag til projekteringsværdier for trafikstøj i hospitaler svarende til overholdelse af BR18’s generelle bestemmelse i § 368, stk. 1 om at ”Bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen”, samt supplerende vejledende grænseværdier for trafikstøj indendørs med åbne vinduer.

Hospitaler – Tabel 6.2 Støj indendørs fra trafik – Forslag til projekteringsværdier 
Rumtype 

Støjbelastning indendørs 1)

fra veje og jernbaner 
Sengestuer, undersøgelses­rum, behandlingsrum,
operationsstuer, konsultationsrum
 
Lden ≤ 33 dB
med
lukkede vinduer 
Fællesarealer, TV-stue mv.  Lden ≤ 38 dB
med
lukkede vinduer 
I kontorer og møderum  Lden ≤ 38 dB
med
lukkede vinduer 

I videokonferencerum og auditorier 

Lden ≤ 33 dB
med
lukkede vinduer 
Kantine, receptionsareal mv.  Lden ≤ 38 dB
med
lukkede vinduer 
Scannerrum, røntgenrum, fødestuer  Lden ≤ 38 dB
med
lukkede vinduer 
Øvrige rum samt alle rum udsat for helikopterstøj  Projektkrav 2) 

Noter

1) Projekteringsværdierne gælder i møblerede rum.

2) Der opstilles relevante projektkrav, der kan sikre tilfredsstillende lydforhold for rumanvendelsen.