Denne vejledning omfatter offentlig tilgængeligt legepladser mv. og redegøre for, hvordan de kan overholde bygningsreglementet 2018 (BR18), kapitel 16 om legepladser mv. Derudover redegøre vejledningen for hvornår legepladser m.v. betragtes som offentligt tilgængelige og hvordan de skal indplaceres i brand- og konstruktionsklasser.