Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om legepladser mv.

Fold alle ud

Det fremgår af bygningsreglementet 2018, kap. 16, §358, at projektering, udførelse, drift og vedligehold af legepladsredskaber og -underlag, multisportudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignende, der er offentligt tilgængelige, skal ske, så der opnås tilfredsstillende sikkerhed  mod personskade.

Standarderne der henvises til i bygningsreglementet 2018, kap. 16 om legepladser mv. angiver de specifikationer, som skal opfyldes, for i videst muligt omfang at beskytte mod den risiko, der kan være forbundet med, at personer benytter forskellige typer af legepladser mv. Forskellige former for risici kan i f.eks. være snorefælder, hovedklemsfælder, huller samt manglende stabilitet og faldunderlag.

Bygningsreglementet 2018, kap. 16, § 358, beskriver det overordnede sikkerhedsniveau, mens §§ 359 - 363 henviser til standarder med generelle og specifikke sikkerhedskrav for forskellige typer af legepladser mv.

Hvis der i et område opstilles flere typer legepladsredskaber m.v. vil de skrappeste krav være gældende.

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) har desuden udarbejdet en række tekniske rapporter, der kan benyttes som supplement til EN 1176 serien (legepladsredskaber- og underlag) samt som vejledning til indretning og risikovurdering af placering af legepladser mv., og vejledning til tilgængelige legepladser for børn med funktionsnedsættelse (se nedenfor).

Derudover indeholder DS-håndbog 105:2012 en række retningslinjer for planlægning af et tilgængeligt udemiljø, herunder adgangsforhold til legepladser.