Ved ansøgning om byggetilladelse, skal der indsendes oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse, såfremt det er relevant at indplacere legepladsen mv. i en brandklasse. Dette er ofte relevant, når der er brandmæssige forhold at tage stilling til i forhold til sikkerhed. Det afhænger dog altid af en konkret vurdering fra sag til sag.

Det fremgår også af BR18, § 493, stk. 3, at visse legepladsredskaber er undtaget for indplacering i brandklasse. For yderligere henvises der til afsnit 3.2.1.

Det kan være nødvendigt at vurdere de enkelte legepladsredskaber på legepladsen hver for sig, i forhold til indplaceringen. Såfremt ansøger ikke vurderer, at det er relevant at indplacere legepladsen mv. i en brandklasse, skal dette oplyses og begrundes i ansøgningen om byggetilladelsen.

Hvis det er relevant at indplacere legepladsen mv. i en brandklasse, skal indplaceringen følge § BR18, kapitel 27 om brandklasser. Indplacering i brandklasse afhænger af byggeriets risikoklasse og den valgte metode for dokumentation af brandsikkerheden.

I visse tilfælde kan der være legepladser mv., som på grund af deres udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en brandklasse selvom legepladsen mv. i sin helhed skal indplaceres i en brandklasse. I disse tilfælde skal legepladsen mv. i stedet vurderes ud fra § 493, stk. 4.

For legepladser mv. foreligger der ikke præ-accepterede løsninger som metode for dokumentation af brandsikkerheden, og derfor kan legepladser ikke indplaceres i brandklasse 1 og 2. Legepladsudstyr kan således indplaceres i brandklasse 3 eller 4, eller blive vurderet ud fra § 493, stk. 4 i stedet for.

Hvis legepladser mv. bliver indplaceret i en brandklasse, eller vurderes efter § 493, stk. 4, vil dette medføre krav til brandteknisk dokumentation.

Såfremt legepladser mv. indplaceres i brandklasse 2-4 skal der tilknyttes en certificeret brandrådgiver, jf. BR18, § 20.

For yderligere henvises der til bygningsreglementets vejledning til indplacering i brandklasse.