Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om legepladser mv.

Fold alle ud

Legepladser mv. kan være undtaget fra indplacering i konstruktionsklasse efter § 489, stk. 1, hvilket fremgår af § 489, stk. 4. Her fremgår det, at mindre legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en konstruktionsklasse, hvis udformningen udføres i henhold til §§ 359-363, og når udformningen eller anvendelsen ikke medfører en risiko for personskade ved et svigt. Andre mindre legepladsredskaber er tillige undtaget fra indplacering i konstruktionsklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en risiko for personskade ved et svigt.

Hvorvidt der ikke medføres en risiko for personskade ved svigt, kan bl.a. afhænge af følgende faktorer:

Der er ikke risiko for nedfald af materialer ovenfra ved svigt.

Der er ikke risiko for at komme i klemme ved svigt.

Der er ikke risiko for at vind eller andre belastninger påvirker stabiliteten.

Legepladsredskabet har en tilpas fri faldhøjde ved svigt.

Ovenstående liste er eksempler og er ikke udtømmende.

I forhold til fri faldhøjde, betragtes et legepladsredskab med en fri faldhøjde på højst 1,0 meter ikke som en risiko for personskade. Ved ”mindre legepladsredskaber” nævnt i § 489, stk. 4, forstås ligeledes legepladsredskaber med en fri faldhøjde på højst 1 meter. Den fri faldhøjde er den største lodrette afstand til stødområdet nedenunder fra de flader hvortil der opmuntres adgang.