Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om legepladser mv.

Fold alle ud

Ved ansøgning om byggetilladelse, skal der indsendes oplysning om og dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse, såfremt det er relevant at indplacere legepladsen mv. i en konstruktionsklasse. Dette er ofte relevant, når der er konstruktionsmæssige forhold at tage stilling til i forhold til sikkerhed. Det afhænger dog altid af en konkret vurdering fra sag til sag.

Det fremgår også af BR18, § 489, stk. 4, at visse legepladsredskaber er undtaget for indplacering i konstruktionsklasse. For yderligere henvises der til afsnit 3.1.1.

Det kan være nødvendigt at vurdere de enkelte legepladsredskaber på legepladsen hver for sig, i forhold til indplaceringen. Såfremt ansøger ikke vurderer, at det er relevant at indplacere hele eller dele af legepladsen mv. i en konstruktionsklasse, skal dette oplyses og begrundes i ansøgningen om byggetilladelsen.

Hvis det er relevant at indplacere legepladsen mv. i en konstruktionsklasse, skal indplaceringen følge § BR18, kapitel 26 om konstruktionsklasser. Indplacering i en konstruktionsklasse afhænger af konstruktionens kompleksitet og konsekvensklasse (CC), samt erfaringen med konstruktionstypen.

I visse tilfælde kan der være legepladser mv., som på grund af deres udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en konstruktionsklasse selvom legepladsen mv. i sin helhed skal indplaceres. I disse tilfælde skal legepladsen mv. i stedet vurderes ud fra § 489, stk. 5.

Hvis legepladser mv. bliver indplaceret i en konstruktionsklasse, eller vurderes efter § 489, stk. 5, vil dette medføre krav til statisk dokumentation.

Såfremt legepladser mv. indplaceres i konstruktionsklasse 2-4 skal der tilknyttes en certificeret statiker, jf. BR18 § 16.

For yderligere henvises der til bygningsreglementets vejledning om indplacering i konstruktionsklasser.