Legepladser mv. er omfattet af bygningsreglementets kapitel 16, hvis de er offentligt tilgængelige.

Følgende betragtes som offentligt tilgængeligt:

Legepladsredskaber mv., hvor offentligheden i almindelighed har adgang

Legepladsredskaber mv., hvor en ikke-begrænset kreds af personer har adgang til legepladsen

Legepladsredskaber mv. i blandt andet offentlige skoler og børneinstitutioner, uanset om det område, hvorpå legepladsen eller -redskabet er placeret, er aflåst uden for institutionens åbningstid.

Følgende betragtes ikke som offentligt tilgængeligt:

• Legepladsredskaber mv. på aflåste arealer, hvis det alene er en afgrænset kreds af personer, der har adgang til arealet (undtagen blandt andet offentlige skoler og børneinstitutioner)

• Legepladsredskaber mv, der er beliggende på privat grund, og hvor benyttelse kun er forbeholdt og muliggjort for en grundejer eller afgrænset ejerkreds, f.eks. legepladser mv. i private haver.

Ovenstående er alene eksempler og er ikke udtømmende.

Legepladsredskaber mv., der ikke betragtes som offentligt tilgængelige skal være afgrænset på en sådan måde, at det derved er tilkendegivet ved skiltning, indhegning, aflåsning eller lignende, at de ikke er offentligt tilgængelige.

Bygningsreglementet skelner ikke mellem forskellige ejerforhold, og der skelnes således heller ikke mellem om brugerne f.eks. er boligejere eller –lejere. 

En bygningsejer kan frivilligt vælge, at legepladser m.v., der ikke er offentligt tilgængelige skal følge de samme krav, som offentligt tilgængelige legepladser. Dette er dog ikke et krav.  Der kan i øvrigt gælde andre regler for legepladsredskaber m.v., der ikke er offentligt tilgængelige. Disse regler kan f.eks. være direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj samt BEK 309 om Sikkerhedskrav til legetøjsprodukter.

Om et bestemt legeredskab er offentlig tilgængelige eller ej, afgøres af kommunen efter en konkret vurdering.