I tabellen nedenfor er der angivet eksempler på hvilke legepladser og legepladsredskaber, der betragtes som offentligt tilgængelige og hvilke, der ikke betragtes som offentligt tilgængelige. Eksemplerne er ikke udtømmende.

  Beskrivelse Eksempler 
Legepladser og legepladsredskaber, der betragtes som offentligt tilgængelige 

Legepladsredskaber beliggende på offentlig tilgængelige steder, hvortil der er almindelig adgang

Legepladsredskaber i parker, restaurationer, butikker og butikscentre i åbningstiden, forlystelsessteder og offentlige kontorer.

Legepladsredskaber beliggende i offentlige skoler og børneinstitutioner, uanset om det område, hvorpå legepladsen eller -redskabet er placeret, er aflåst uden for institutionens åbningstid.  
Legepladsredskaber beliggende på fællesarealer for mere end én boligenhed, uanset om fællesarealet er aflåst eller kun en afgrænset kreds af personer har adgang til arealet. Fællesarealer i forbindelse med gårdhaver, boligforeninger og rækkehuse (inklusive dobbelthuse). 
Legepladser og legepladsredskaber, der ikke betragtes som offentlig tilgængelige  

Legepladsredskaber beliggende på privat grund og hvor benyttelse kun er forbeholdt og muliggjort for højst én boligenhed.

Private haver (for den enkelte boligenhed) i forbindelse med enfamiliehuse, dobbelthuse rækkehuse og evt. etageboligbyggeri.

Legepladser og legepladsredskaber beliggende på fællesarealer i forbindelse med gårdhaver, boligforeninger eller rækkehuse (inklusive dobbelthuse) betragtes som offentligt tilgængelige uanset om fællesarealet er aflåst eller kun en afgrænset kreds af personer har adgang til arealet. Mange af disse legepladser mv. bliver, trods den afgrænsede benyttelse, alligevel benyttet af et antal af børn, der gør, at det er hensigtsmæssigt at sidestille disse med hvad der traditionelt bliver betragtet som offentligt tilgængelige legepladser (som fx legepladsredskaber beliggende på offentligt tilgængelige steder, hvortil der er almindelig adgang).

Legepladser og Legepladsredskaber, der ikke betragtes som offentligt tilgængelige, bør være afgrænset så det tydeligt kan ses at de ikke er offentligt tilgængelige.

Om en bestemt legeplads eller legepladsredskab er offentligt tilgængelige eller ej, afgøres af kommunen efter en konkret vurdering. Hvis legepladsen mv. ikke er offentligt tilgængelig, er den ikke omfattet af kapitel 16 i bygningsreglementet. Bygningsejer kan i disse tilfælde selv vælge om legepladsen og redskaberne alligevel skal følge bygningsreglementets regler, selvom det ikke er et krav.

Der kan i øvrigt gælde andre regler for legepladsredskaber m.v., der ikke er offentligt tilgængelige. Disse regler kan f.eks. være direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj samt BEK 309 om Sikkerhedskrav til legetøjsprodukter.

Bygningsreglementet skelner ikke mellem forskellige ejerforhold, og der skelnes således heller ikke mellem om brugerne f.eks. er boligejere eller –lejere.