Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om legepladser mv.

Fold alle ud

Projektering, udførelse, drift og vedligeholdelse af offentligt tilgængelige legepladser mv., skal overholde bestemmelserne i bygningsreglementet 2018, kapitel 16 om legepladser m.v.

Legepladser m.v. som beskrevet i kapitel 16 omfatter legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner, parkourredskaber og lignende, der er offentligt tilgængelige.

Hvorvidt legepladser og legepladsredskaber er omfattet af kapitel 16, beror på om de kan betragtes som bebyggelse i byggelovens forstand og om de er offentligt tilgængelige. Disse begreber er forklaret nærmere i afsnit 2.1 og 2.2.