Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om konstruktioner

Fold alle ud
Projektering, udførelse, drift og vedligehold af konstruktioner og bygningsdele skal ske efter bestemmelser i bygningsreglementet 2018 (BR18), kapitel 15 om konstruktioner. Følges denne vejledning, sikres det, at konstruktioner og bygningsdele overholder disse bestemmelser.

Denne vejledning omfatter kun kapitel 15, og omhandler således ikke yderligere vejledning om f.eks. indplacering i konstruktionsklasser (BR18, kapitel 26), dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner (BR18, kapitel 28 og 30) samt certificeringsordningen for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, herunder certificeret statikers virke (kapitel 32 og 33).