ยง 351

Projektering og udførelse af aluminiumkonstruktioner skal, udover bestemmelserne i § 344, ske i overensstemmelse med:

1) DS/EN 1999-1-1:2008 Aluminiumkonstruktioner, Generelle regler med DS/EN 1999-1-1 DK NA.

2) DS/EN 1999-1-2:2008 Aluminiumkonstruktioner, Brandteknisk dimensionering med DS/EN 1999-1-2 DK NA.

3) DS/EN 1999-1-3:2007 Aluminiumkonstruktioner, Udmattelse med DS/EN 1999-1-3 DK NA.

 Stk. 2. Reference er inklusiv tilhørende rettelsesblade og tillæg.