Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 345

Projektering og udførelse af betonkonstruktioner skal, udover bestemmelserne i § 344, ske i overensstemmelse med:

1) DS/EN 1992-1-1+AC:2008: Betonkonstruktioner, Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner med DS/EN 1992-1-1 DK NA.

2) DS/EN 1992-1-2+AC:2013 Betonkonstruktioner, Brandteknisk dimensionering med DS/EN 1992-1-2 DK NA.

3) DS/EN 1992-3:2009, Betonkonstruktioner til opbevaring af væsker og pulvere med DS/EN 1992-3 DK NA.

4) DS/EN 206 Beton, specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse og DS/EN 206 DK NA Beton – Materialer - Regler for anvendelse af DS/EN 206 i Danmark.

5) DS/EN 1520 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke- bærende armering med DS/EN 1520 DK NA for konstruktioner i letbeton med lette tilslag.

6) DS/EN 12602. Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton med DS/EN 12602 DK NA for konstruktioner af autoklaveret porebeton.

 Stk. 2. Referencer er inklusiv tilhørende rettelsesblade og tillæg.