Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om funktionsafprøvning

Fold alle ud
Relevante standarder og anvisninger i forbindelse med funktionsafprøvning af belysningsanlæg omfatter:

• DS/EN 12464-1, Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser
• DS/EN 12665, Lys og belysning – Grundlæggende begreber og kriterier til beskrivelse af krav til belysning
• SBi-anvisning 220, Lysstyring
• At-vejledning A.1.5-1, Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder)