Funktionsafprøvningens resultat kan accepteres, hvis det konstateres at:

Sensorer fungerer tilfredsstillende og giver retvisende resultater. Normalt vil sensorer med en afvigelse til målte værdier på mindre end følgende være acceptable:
Temperatursensor [ºC]: +/-1 °C, CO2: [ppm] +/- 100 ppm, Relativ fugtighedssensor [%]: +/-3% RF, Lyssensor (lysintensiteten) [LUX]: +/-10%, Kanaltryk [Pa]: +/-3%
Bevægelsessensorer og tidprogrammer reagerer som forudsat.
Anlægget er i stand til at hæve og sænke rumtemperatur og luftskifte i de enkelte zoner ved brug af bygningsautomatikken.
Samtidig opvarmning og køling er ikke registreret.
Alarmer for indeklima og energi aktiveres ved overskridelse af tilhørende grænseværdier.
Afprøvningen viser en overholdelse af forudsætninger i energibehovsberegningen.