Der udarbejdes en funktionsafprøvningsrapport, der beskriver: 

- Hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under.

- Målepunkter.

- Måleapparatur, der er anvendt som hvor og hvornår dette sidst er kalibreret.

- De opnåede måleresultater.

- Dokumentation for at anlægget og samtlige komponenter virker.

- Konklusion af funktionsafprøvning.

- Oplysninger om hvem, der har udført funktionsafprøvningen og hvem der evt. var observatører.