Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om energiforbrug

Fold alle ud

Det primære formål med kravene i kapitel 11 - Energiforbrug (§ 250 - § 296), er at begrænse primærenergiforbruget til bygningsdrift set på årsplan. Der er dog visse energikrav i emnet, der er fastlagt ud fra hensyn om at minimere risikoen for kondensproblemer og ud fra hensyn om at begrænse afhængigheden af tilført energi til bygningsdrift fra energisystemet.

Gå til krav om energiforbrug § 250 - § 298 (nyt vindue).