Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om energiberegning af hospitaler

Fold alle ud

Spørgsmål: 

Kan særlige anlæg til ventilation af f.eks. operationsstuer, isolationsstuer og laboratorier med stinkskabe som udgangspunkt kaldes procesanlæg og holdes uden for energibehovsberegningen?

Svar:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skelner mellem procesventilation, hvor det er stinkskabe, serverrum og lignende, og ventilation af operationsstuer og isolationsstuer, der efter styrelsens opfattelse ikke er procesventilation.

Åbn Bygningsreglementets vejledning om håndtering af forskellige typer af energibehov i energirammen.

 

Spørgsmål:

Kan der opnås tillæg til forhøjede luftskifte over 1,2 l/s m2 også om sommeren såfremt det forhøjede luftskifte er henført til atmosfærisk indeklima eller den kliniske funktion?

Svar:

Tillægget til energirammen er ikke begrænset til kun at gælde opvarmningssæsonen. Der kan også opnås tillæg for sommerperioden, forudsat at det er begrundet af kravene til atmosfærisk indeklima eller hygiejniske forhold.

Åbn Bygningsreglementets vejledning om håndtering af forskellige typer af energibehov i energirammen.

 

Spørgsmål:

Problemstilling i forhold til dimensionering af ventilationsanlæg. Hvor stor benyttelse af anlæggene skal der angives, når udnyttelsesgraden af sygehuset forventes øget, jf. kapacitetsforudsætninger i tilsagnene?

Svar:

Statistisk og i praksis vil der altid være en samtidighedsfaktor, der for store bygninger er mindre end 1. Det gælder, når der dimensioneres vand-installationer efter DS 439 norm for vandinstallationer, og det vil også være tilfældet for større ventilationssystemer. Samtidighedsfaktoren må naturligvis baseres på en konkret vurdering, der er knyttet til størrelsen og udbredelsen af de enkelte anlæg. Ved denne vurdering bør der også ses på mulighederne for ændringer i den fremtidige benyttelse.

 

Spørgsmål:

Hvor meget ventilation skal der medregnes i en operationsstue, et laboratorie eller lignende, hvor det primære formål er overholdelse af proceskrav til ventilation?

Svar:

Der skal normalt medregnes en ventilationsmængde på 1,2 l/s pr. m² i referenceberegningen uden tillæg. De 1,2 l/s pr. m² udgør en minimumsluftmængde, der normalt vil være nødvendig for at sikre frisklufttilførslen i rummene. SEL-værdi og varmegenvinding skal være baseret på beregning for den gennemsnitlige luftmængde, inklusive procesventilation.