Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om energiberegning af hospitaler

Fold alle ud

Spørgsmål: 

Hvorledes håndteres tilbygninger?

- og skal den eksisterende del af bygningen medregnes i energirammeberegningen?

Svar: 

Energirammen kan også gælde for mindre tilbygninger. Det er ejeren, der frit vælger, om der skal bygges efter en energiramme eller efter BR18 ud fra krav til de enkelte bygningsdele (varmetabsramme). Energirammen gælder kun for tilbygningen uanset den øvrige bygnings energimæssige stand. Det gælder uanset om bygningen opføres efter BR18’s almindelige bestemmelser eller om bygningen opføres som lavenergibyggeri 2015 eller bygningsklasse 2020.

Selve energirammen for tilbygningen beregnes efter BR18’s almindelige regler på basis af det samlede etageareal af hele bygningen, så arealtillægget ikke udløser en høj energiramme.

Da energirammen for bygningsklasse 2020 ikke afhænger af bygningens størrelse, er energirammen her 25 kWh/m² med eventuelt tillæg for lang benyttelsestid, ekstra ventilation, belysning og varmt vand mm.