Spørgsmål:

Er der særlige problemer ved at opnå tæthed af større bygninger som hospitaler?

Svar:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er i jævnlig dialog med Foreningen Klimaskærm og de to certificeringsordninger, hvis certificerede virksomheder gennemfører tæthedsmåling på nye bygninger.

Foreningens formand oplyser, at store bygninger ofte er byggeteknisk enkle og derfor let lever op til 2020 kravet. Erfaringer fra tæthedsprøvning af en række store bygninger viser, at de ofte har en tæthed på 0,2 – 0,4 l/s pr. m2 ved 50 Pa, hvor kravet i bygningsklasse 2020 er 0,5 l/s pr. m2 ved 50 Pa.  

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er ikke via disse kontakter blevet bekendt med særskilte problemer i forbindelse med tæthed.

Tæthedskravet i store bygninger fordrer, at de valgte løsninger er bygbare (rådgiveropgave), og at samlinger mm. udføres korrekt (entreprenøropgave). For byggerier med stor gentagelseseffekt fx 250 ens facademoduler, er det meget nyttigt at foretage afprøvning på et par af de første moduler, så dårlige løsninger ikke gentages.

I forbindelse med bygningsreglementet er der en eksempelsamling, der bl.a. indeholder et tema om tæthed, se http://www.eksempelsamling.bygningsreglementet.dk/fokus_taethed/0/52