Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om energiberegning af hospitaler

Fold alle ud
Spørgsmål: (Niras rapport om tillæg til energirammen)

Hvordan bestemmes referencen for fastlæggelse af ventilationstillæg?

Svar: 

Ventilationstillægget afhænger både af brugstiden og af ventilationsraten. Referencen er en kontorbygning med brugstid 8 - 17 i 5 dage pr. uge med en ventilationsrate på 1,2 l/s m2-etageareal.

I Be18 angives således for referencebygningen en brugstid på 45 timer/uge startende kl 8 og sluttende kl 17.

For de ventilationszoner, hvor driftstiden for ventilationssystemet inklusive driftstidsfaktoren under de aktuelle forhold overstiger 45 timer/uge angives en driftstidsfaktor på 1,00.

For ventilationszoner, hvor driftstiden for ventilationssystemet inklusive driftstidsfaktoren under de aktuelle forhold er under 45 timer/uge, justeres driftstidsfaktor, således at den aktuelle driftstid fastholdes. Hvis den aktuelle driftstid er fx 35 timer/uge angivet som F0 = 0,21 for en bygning med 168 timer/uge driftstid, bliver driftstidsfaktoren for det samme ventilationssystem i referencebygningen F0 = 0,78.

For de ventilationszoner, hvor ventilationsrate overstiger 1,2 l/s m2-etageareal reduceres ventilationsraten til 1,2 l/s m2-etageareal for referencebygningen. Hvis der om sommeren er behov for øgede luftmængder af hensyn til det termiske indeklima, skal disse luftmængder medtages i beregningen.

Øvrige data for ventilationssystemet i referencebygningen herunder varmegenvindingsvirkningsgrad, specifikt elforbrug til lufttransport (SEL), sommerventilation og natventilation om sommeren skal være baseret på værdier for den primære brugstid..

 

Spørgsmål: (Niras rapport om tillæg til energirammen)

Hvordan bestemmes referencen for fastlæggelse af belysningstillæg?

Svar:

Belysningsstillægget afhænger af brugstidens længde, af brugstidens placering på døgnet og af belysningsniveauet. Referencen er en kontorbygning med brugstid 8 - 17 i 5 dage pr. uge med et belysningsniveau på 300 lux.

I Be18 angives således for referencebygningen en brugstid på 45 timer/uge startende kl 8 og sluttende kl 17. For de belysningszoner, hvor benyttelsestiden for belysningen inklusive benyttelsesfaktoren under de aktuelle forhold overstiger 45 timer/uge angives en benyttelsesfaktor på 1,00.

For belysningszoner, hvor benyttelsestiden for belysningen inklusive benyttelsesfaktoren under de aktuelle forhold er under 45 timer/uge, justeres benyttelsesfaktoren, således at den aktuelle benyttelsestiden fastholdes. Hvis den aktuelle benyttelsestiden er fx 35 timer/uge angivet som F0 = 0,21 for en bygning med 168 timer/uge driftstid, bliver benyttelsesfaktoren for det samme belysningssystem i referencebygningen F0 = 0,78.

For de belysningszoner, hvor belysningsniveauet overstiger 300 lux reduceres belysningsniveauet til 300 lux for referencebygningen. Den installerede effekt reduceres lineært af forskellen på belysningsniveauerne. Hvis der fx er 500 lux i belysningszonen i bygningen under de aktuelle forhold, reduceres den installerede effekt til faktoren 300 lux / 500 lux = 0,6.

Øvrige data for belysningssystem i referencebygningen herunder stand-by effekt, styring og dagslysfaktor skal være som angivet for bygningen under aktuelle forhold.

Hvis der for eksempel er 1 W/m² i standby forbrug og et belysningsniveau på 500 lux med et effektforbrug på 15 W/m² (uden standby forbrug), så vil der skulle indregnes (300 lux / 500 lux) * 15 W/m² = 9 W/m² (plus standby forbrug).