Formålet med denne vejledning er at sikre, at nye hospitaler opført i Bygningsklasse 2020 bliver myndighedsbehandlet ens og retfærdigt. Vejledningen er en opfølgning på og sammenfatning af de fortolkninger der er lavet på to workshops, der er afholdt af Energistyrelsen i november 2012 og august 2013 i samarbejde med SUM og Regionerne samt SBi. I forbindelse med de afholdte workshops om de store hospitalsbyggerier, blev det aftalt, at der skal laves en vejledning til de projekterende og til kommunerne omkring, hvordan byggerierne håndteres i Be10.

Der er en række specielle forhold, der gør sig gældende for hospitalsbyggerier, hvorfor der er behov for denne vejledning til kommuner og projekterende:

•  Stort procesenergiforbrug

•  Nogle dele af hospitalet benyttes kun mandag til fredag i almindelig kontortid, mens andre dele af hospitalet benyttes døgnet rundt

•  Stort og varieret ventilationsbehov

•  Udnyttelse af vedvarende energi. Enten på grunden eller som fælles VE.

Brugen af vejledningen er ikke begrænset til hospitaler i Bygningsklasse 2020, men den kan også anvendes på andre typer bygninger, hvis der helt eller delvis er tilsvarende forhold i bygningerne, som dem vejledningen omhandler. Vejledningen gælder også for andet nybyggeri, som ikke er i Bygningsklasse 2020, i den udstrækning byggeriet er omfattet af de samme regler, som gælder for Bygningsklasse 2020, eller af tilsvarende regler med et andet kravniveau.

Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut, SBi ved Aalborg Universitet.

Dette er version 3, dateret 01.01.2018. Den erstatter den tidligere udgivne vejledning fra 2015, der dermed fjernes fra bygningsreglementet.dk.

De primære ændringer er en opdatering af henvisninger og ændring af titel.