Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om energiberegning af hospitaler

Fold alle ud

Spørgsmål: 

Er det muligt for kommune og region på forhånd at aftale et uvildigt kontrolforløb?

Svar: 

I de fleste kommuner foregår byggesagsbehandling af store byggeopgaver i en dialog mellem kommune, bygherren og dennes rådgivere.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen finder det naturligt, at man også her drøfter tilrettelæggelsen af den uafhængige kontrol a byggeriet fx beregninger og omfanget af tæthedsmåling, samt hvornår denne mest hensigtsmæssigt kan foretages.

Forudsat at den valgte bygherrerådgiver er uafhængig af det byggekonsortium, der skal bygge hospitalet, kan bygherrerådgiveren indgå i kontrolforløbet på bygherrens vegne.

 

Spørgsmål: 

Hvilke beregningsforudsætninger og metoder skal anvendes ved kvantificering af forventede energiforbrug og indeklima?

Svar:

Eftervisning af overholdelse af energirammen sker med Be18.

Det termiske indeklima dokumenteres overholdt ved beregning med et simuleringsprogram, som fx BSim fra SBi, der regner på timebasis.

Forudsætningerne for eftervisning af overholdelse af energirammen fremgår af BR18 og SBi anvisning 213.