Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om elevatorer

Fold alle ud

Ifølge bygningsreglementet 2018, § 248 stk. 1 må elevatorer energiforbrug ikke overstige hvad der svarer til energiklasse B for enten DS/EN ISO 25745-2 eller og den tyske standard VDI 4707 Aufzüge Energieffizienz, März 2009.

DS/EN ISO 25745-2: Elevatorer, rulletrapper og rullefortoves energieffektivitet - Del 2: Beregning af energi for og klassifikation af elevatorer indeholder bl.a. en metode til at estimere energiforbruget ud fra målte værdier, beregninger og simulationer. Den tyske standard VDI 4707 Aufzüge Energieffizienz, März 2009, indeholder en anden metode til at beregne elevatorers energiforbrug der skal benyttes såfremt forbruget ikke kan regnes ud fra DS/EN ISO 25745-2.

Ifølge bygningsreglementet 2018, § 248 stk. 3 kan et højere energiforbrug til elevatordrift end energiklasse B accepteres, hvis der gennemføres tilsvarende kompenserende energibesparelser. Dette kunne for eksempel være merisolering i bygningen eller installation af solvarmeanlæg, varmepumpeanlæg eller solceller. Person- og godselevatorer med en mærkelast over 2.000 kg er undtaget fra energikravet, jf. bygningsreglementet 2018, § 248 stk. 2.

Før ibrugtagningen af elevatorer skal der gennemføres en funktionsafprøvning af energiforbruget, som efterfølgende skal dokumenteres i en rapport. Måling af energiforbruget kan med fordel ske i forbindelse med slutinspektion iht. Arbejdstilsynets regler. Der henvises her til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om funktionsafprøvning, jf. bygningsreglementet 2018, § 249.