Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om elevatorer

Fold alle ud

Det primære formål med kravene i kapitel 10 - Elevatorer, er at sikrer, at brugerne ved egen hjælp har adgang til bygningens etager og derved kan komme til bygningens funktioner. Derudover er formålet også at opnå et forsvarligt sikkerhedsniveau og begrænse energiforbruget ved design, udførelse, drift og vedligehold af elevatorerne.

Der henvises til vejledning om installationer i eksisterende bygninger

Bygningsreglementet behandler andetsteds andre krav til elevatorer såsom:

  • Brandmandselevatorer i henhold til DS/EN 81-72:2015
  • Tilgængelighed i henhold til DS/EN 81-70+A1:2009