Der er ikke nogen bestemmelser i bygningsreglementet, der forbyder direkte adgang mellem et wc-rum og beboelses eller opholdsrum. Boligen skal dog indrettes hensigtsmæssigt i forhold til det den er beregnet til. I forbindelse med arbejdspladser i andre bygninger end beboelsesbygninger må spiserum dog ikke placeres direkte op ad wc-rum eller forrum til wc-rum. Det betyder, at der populært sagt skal være tre døre mellem et spiserum og wc-rum.

På de etager, hvor der indrettes wc-rum skal der altid indrettes mindst et handicapegnet wc-rum. I den samlede bygning skal der altid være mindst et handicapegnet toilet, der er placeret i enten stueetagen eller andre etager med adgang via elevator. Kravet er gældende for alle etager, hvor der indrettes wc-rum, men dog således, at der altid skal være mindst et handicapegnet toilet i bygningen, der har direkte adgang for kørestolsbrugere, enten i stueetagen eller ved elevator i andre etager.