Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om byggepladsen og udførelsen af byggearbejder

Fold alle ud

Det fremgår af bygningsreglementet 2018, kap. 7, § 164, at byggearbejder ikke må medføre uacceptable gener på anden grund. Det skal ved byggearbejde sikres, at:

  1. Der er udført en tilstrækkelig afskærmning.
  2. Der ikke er uacceptable støjgener.
  3. Affald håndteres på byggepladsen.
  4. Vejoverkørsler holdes frie og rengjorte.