For, at sikre hurtigst mulig alarmering af redningsberedskabet skal alle, der har en fast tilknytning til byggepladsen, instrueres i, hvorledes de skal forholde sig i tilfælde af brand, herunder:

- Være orienteret om mulighederne for alarmering af redningsberedskabet.

- Adressen til byggepladsen. Hvis der ikke findes en officiel adresse bør medarbejderne kunne stedbestemme byggepladsen ift. nærved liggende veje, bebyggelser eller lign.

- Adgangsmuligheder for redningsberedskabet.

- Have kendskab til placering af brandalarmtryk, telefoner osv.


Ovennævnte oplysninger bør f.eks. fremgå af en ophængt alarmeringsinstruks.