Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om byggepladsen og udførelsen af byggearbejder

Fold alle ud

For, at sikre hurtigst mulig alarmering af redningsberedskabet skal alle, der har en fast tilknytning til byggepladsen, instrueres i, hvorledes de skal forholde sig i tilfælde af brand, herunder:

- Være orienteret om mulighederne for alarmering af redningsberedskabet.

- Adressen til byggepladsen. Hvis der ikke findes en officiel adresse bør medarbejderne kunne stedbestemme byggepladsen ift. nærved liggende veje, bebyggelser eller lign.

- Adgangsmuligheder for redningsberedskabet.

- Have kendskab til placering af brandalarmtryk, telefoner osv.


Ovennævnte oplysninger bør f.eks. fremgå af en ophængt alarmeringsinstruks.