I forbindelse med byggearbejder bør der forefindes det nødvendige brandslukningsmateriel til håndtering af brand i de materialer, som findes i det pågældende område. Såfremt medarbejderne foretager brandslukning med det tilgængelige brandslukningsmateriel må det kun ske i det omfang, hvor det er sikkert for den enkelte medarbejder.

Det skal løbende kontrolleres at brandslukningsmateriel er tilgængeligt, synligt og til rådighed i brugbar stand på byggepladsen. Brandslukningsmateriel, der har været anvendt skal hurtigst muligt udskiftes med nyt materiel.

Håndildslukkere

Håndildslukkere bør være placeret på identificerede steder og være af en type, som er egnet til slukning af de potentielle brande, der kan opstå i det pågældende område. Her henledes opmærksomheden på klassificeringen af slukkerne (A, B, C, D, E og F), som angiver hvad den egnet til bekæmpelse af brand i, se Tabel 1.

Håndildslukkere skal være udført i overensstemmelse med gældende regler (DS/EN 3).

Tabel 1 - klassificering af slukkere

Type Klasse   Anvendelse ved Anvendes ikke ved
Vandtrykslukker A, E1 Faste stoffer - træ, tekstil, papir mv, el-brande (max. 1.000 V)
Væskebrande, el-brande, metalbrande, brande i vegetabilsk olie
Pulverslukker  A, B, C, D2, E2   Faste stoffer - træ, tekstil, papir mv., væskebrande, gasser, metalbrande, el-brande (max 1.000 V)   Brande i vegetabilsk olie
Kulsyresneslukker (CO2 - slukker) A, C, E

Væskebrande, gasser, el-brande

 Metalbrande, brande i vegetabilsk olie
Skumslukker  A, B, E4

Faste stoffer, væskebrande, el-brande (max. 1.000 V)

 

Metalbrande, el-brande, brande i vegetabilsk olie

Brandtæppe  - Brand i personer/beklædning5, Mindre væskebrande

Brand i faste stoffer, metalbrande, el-brande


  1. Afhænger af slukkerens godkendelse iht. DS/EN 3 typisk op til 1.000 V i 1,0 m afstand.
  2. Kun med specialpulver.
  3. Elektronik og IT-udstyr kan tage skade (risiko for korrosion/ vanskelig rengøring).
  4. Afhænger af slukkerens godkendelse iht. DS/EN 3 typisk op til 1.000 V i 1,0 m afstand.
  5. Hvis vand ikke er til stede.


Brandtæpper

Brandtæpper anbringes på steder, hvor der er risiko for brand i personer/beklædning og hvor der ikke er vand tilgængeligt, samt hvor der risiko for mindre væskebrande.