Swipe horisontalt for at se alle emner

Oversigt over Bygningsreglementets vejledninger til kapitel 5 – Brand, inkl. udgivelsesdatoer

Fold alle ind
Kapitel Titel 1. udgivelse Revision Sider Bemærkninger
   Definitionsliste for brandmæssige begreb  01.01.2024    28  
 Intro Introduktion 11.12.2018  03.02.2021 5  
1 Generelt om sikkerhed ved brand
11.12.2018    

29.01.2019

07.07.2020

04.03.2021

10.05.2022

42 -
2 Evakuering og redning af personer 25.02.2019

08.07.2019

08.02.2021

42 -
3 Bærende konstruktioner, herunder løsninger for træbyggeri

17.01.2020

15.01.2021

15.01.2021 12 -
4 Antændelse, brand- og røgspredning

19.12.2019

15.01.2021

15.01.2021 40 -
5 Redningsberedskabets indsatsmuligheder 21.05.2019

08.07.2019

01.01.2020

04.03.2021

46 -
6 Funktionsafprøvning og systemintegrationstest 20.12.2019

01.07.2020

04.03.2021

8 -
7 Drift, kontrol og vedligehold 03.01.2020 04.03.2021 73 -
8 Eftervisning 10.01.2020  28.09.2021 152 -

 

Bilag Titel 1. udgivelse Revision Sider Bemærkninger
1 Præ-accepterede løsninger - Enfamiliehuse

30.04.2018

07.01.2020


24 Erstattet af bilag 1a og 1b
1a  Bilag 1a – præ-accepterede løsninger for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse  02.07.2020   03.01.2022 43 
1b  Præ-accepterede løsninger for sekundær bebyggelse i tilknytning til enfamiliehuse  August 2020  18.02.2022 30 -
2 Præ-accepterede løsninger - Etageboligbyggeri
20.12.2018

03.07.2020

17.06.2021

29.10.2021

65 -
3 Præ-accepterede løsninger - Kontorbygninger
06.12.2018

09.06.2021

29.10.2021

75 -
4 Præ-accepterede løsninger - Forsamlingslokaler, butikker mv.
21.12.2018

09.06.2021

29.10.2021

70 -
5 Præ-accepterede løsninger - Undervisningslokaler 20.12.2018
11.01.2022 66 -
6 Præ-accepterede løsninger - Hoteller mv.
21.12.2018
11.01.2022 64 -
7 Præ-accepterede løsninger - Bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig selv i sikkerhed ved egen hjælp
21.12.2018
11.01.2022 62 -
8 Præ-accepterede løsninger - Jordbrugserhvervets avls- og driftbygninger
20.12.2018

03.07.2020

22.04.2021

47 -
9 Præ-accepterede løsninger - Bygningsafsnit med garageanlæg
01.02.2019
  34 -
10 Præ-accepterede løsninger - Industri- og lagerbygninger
31.01.2019
  68 -
11 Præ-accepterede løsninger - Transportable konstruktioner, telte, festivaler, campingområder

03.07.2020

 23.04.2021

16.06.2023

29 -
11a Vejledning om arrangementsplaner for midlertidige udendørsarrangementer
20.12.2019
03.07.2020  5 -
11b Vejledning om udarbejdelse af planer for midlertidige salgsområder
20.12.2019
 24.01.2023 14
11c  Vejledning om pladsfordelingsplaner ved midlertidige midlertidige opstillinger
20.12.2019
03.07.2020  8 -
11d Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning
20.12.2019
03.07.2020  3 Ophævet
11e Vejledning om transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige inden- og udendørsarrangementer
20.12.2019

03.07.2020

21.01.2021

2 Ophævet
12 Præ-accepterede løsninger - Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr
17.12.2019
08.03.2021 95 -
13 Udfærdigelse af planer i forhold til brand
12.06.2020
04.03.2021 42
Der er underbilag a-d, med signaturer og tegningseksempler i formaterne PDF, SVG og DWG.  Bilaget opdateres med retningslinjer for udfærdigelse af O-planer efterår 2020.
15 Præ-accepterede løsninger for sekundær bebyggelse i tilknytning til andet end enfamiliehuse 11.03.2021   6  
 16 Præ-accepterede løsninger for mindre bebyggelse i anvendelseskategori 1 og 4 22.04.2021     

Supplement til bilag 1-10

De præ-accepterede løsninger til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, udgivet som bilag 1-10, er udarbejdet i 2018.

Efterfølgende er der udgivet de øvrige kapitler og bilag til denne vejledning, hvor en del af de præaccepterede løsninger er opdateret med ny eller supplerende viden og erfaringer. Herved er der er opstået visse uoverensstemmelser mellem bilag 1-10 og disse øvrige kapitler/bilag.

For følgende områder i bilag 1-10 skal de præ-accepterede løsninger følge beskrivelserne i de generelle kapitler/bilag til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

• Redningsberedskabets indsatsmuligheder:

Her skal benyttes beskrivelserne i kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder

Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger:
Her skal benyttes beskrivelserne i kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger.

Udførelsen af brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr:
Her skal benyttes beskrivelserne i bilag 12: Præ-accepterede løsninger for brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr. Dog undtaget konkrete specialtilfælde i bilag 8: Præ-accepterede løsninger for brandsikring af landbrugserhvervets avls- og driftsbygninger.

Kapitel 6: Funktionsafprøvning og systemintegration:
Her skal benyttes beskrivelserne i kapitel 6: Funktionsafprøvning og systemintegration.

Ved kommende opdateringer af bilag 1-10 vil disse henvisninger blive indarbejdet i bilagene, alternativet vil de relevante beskrivelser blive indarbejdet i det aktuelle bilag.

 

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.