Kapitel Titel 1. udgivelse Revision Sider Bemærkninger
 Intro Introduktion 11.12.2018  03.02.2021 5  
1 Generelt om sikkerhed ved brand
11.12.2018    

29.01.2019

07.07.2020

04.03.2021

10.05.2022

42 -
2 Evakuering og redning af personer 25.02.2019

08.07.2019

08.02.2021

42 -
3 Bærende konstruktioner, herunder løsninger for træbyggeri 17.01.2020 15.01.2021 12 -
4 Antændelse, brand- og røgspredning 19.12.2019 15.01.2021 40 -
5 Redningsberedskabets indsatsmuligheder 21.05.2019

08.07.2019

01.01.2020

04.03.2021

46 -
6 Funktionsafprøvning og systemintegrationstest 20.12.2019

01.07.2020

04.03.2021

8 -
7 Drift, kontrol og vedligehold 03.01.2020 04.03.2021 73 -
8 Eftervisning 10.01.2020  28.09.2021 152 -

 

Bilag Titel 1. udgivelse Revision Sider Bemærkninger
1 Præ-accepterede løsninger - Enfamiliehuse

30.04.2018

07.01.2020


24 Erstattet af bilag 1a og 1b
1a  Bilag 1a – præ-accepterede løsninger for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse  02.07.2020   03.01.2022 43 
1b  Præ-accepterede løsninger for sekundær bebyggelse i tilknytning til enfamiliehuse  August 2020  18.02.2022 30 -
2 Præ-accepterede løsninger - Etageboligbyggeri
20.12.2018

03.07.2020

17.06.2021

29.10.2021

65 -
3 Præ-accepterede løsninger - Kontorbygninger
06.12.2018

09.06.2021

29.10.2021

75 -
4 Præ-accepterede løsninger - Forsamlingslokaler, butikker mv.
21.12.2018

09.06.2021

29.10.2021

70 -
5 Præ-accepterede løsninger - Undervisningslokaler 20.12.2018
11.01.2022 66 -
6 Præ-accepterede løsninger - Hoteller mv.
21.12.2018
11.01.2022 64 -
7 Præ-accepterede løsninger - Bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig selv i sikkerhed ved egen hjælp
21.12.2018
11.01.2022 62 -
8 Præ-accepterede løsninger - Jordbrugserhvervets avls- og driftbygninger
20.12.2018

03.07.2020

22.04.2021

47 -
9 Præ-accepterede løsninger - Bygningsafsnit med garageanlæg
01.02.2019
  34 -
10 Præ-accepterede løsninger - Industri- og lagerbygninger
31.01.2019
  68 -
11 Præ-accepterede løsninger - Transportable konstruktioner, telte, festivaler, campingområder 03.07.2020  23.04.2021 27 -
11a Vejledning om arrangementsplaner for midlertidige udendørsarrangementer
20.12.2019
03.07.2020  5 -
11b Vejledning om udarbejdelse af planer for midlertidige salgsområder
20.12.2019
 
Bilag 11b er ophævet, da det er indarbejdet i bilag 11
11c  Vejledning om pladsfordelingsplaner ved midlertidige midlertidige opstillinger
20.12.2019
03.07.2020  8 -
11d Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning
20.12.2019
03.07.2020  3 -
11e Vejledning om transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige inden- og udendørsarrangementer
20.12.2019

03.07.2020

21.01.2021

2 -
12 Præ-accepterede løsninger - Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr
17.12.2019
08.03.2021 95 -
13 Udfærdigelse af planer i forhold til brand
12.06.2020
04.03.2021 42
Der er underbilag a-d, med signaturer og tegningseksempler i formaterne PDF, SVG og DWG.  Bilaget opdateres med retningslinjer for udfærdigelse af O-planer efterår 2020.
14 Definitionsliste
-
 
Under udarbejdelse 
15 Præ-accepterede løsninger for sekundær bebyggelse i tilknytning til andet end enfamiliehuse 11.03.2021   6  
 16 Præ-accepterede løsninger for mindre bebyggelse i anvendelseskategori 1 og 4 22.04.2021