Det fremgår ag BR18, kap. 5, § 104, at bygninger skal projekteres og udføres, så det sikres, at der i tilfælde af brand ikke sker væsentlig brand- og røgspredning. Dette skal ske under hensyn til, at: 

  1. Risikoen for, at en brand opstår, begrænses. 
  2. Brand- og røgspredning begrænses i den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået. 
  3. Brand- og røgspredning til andre brandmæssige enheder forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats. 
  4. Brandspredning til andre bygninger på samme grund begrænses. 
  5. Der ikke sker brandspredning til bygninger på anden grund.