§ 156
Drift, kontrol og vedligehold af følgende skal ske på en sådan måde, at §§ 137-142 og § 157 til en hver tid er overholdt:
 
1) Transportable konstruktioner til flere end 150 personer.
 
2) Midlertidige camping- og salgsområder til flere end 150 personer.
§ 157
Der skal udarbejdes en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan for de transportable konstruktioner og områder nævnt i § 156, så følgende sikres:
 
1) Der i forsamlingstelte som anvendes af flere end 150 personer udarbejdes en driftsjournal og en pladsfordelingsplan.
2) Der udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks.
3) Der udarbejdes ordensregler om forebyggelse af brand.
4) Personalet er instrueret i de udarbejdede ordensregler, brand- og evakueringsinstruks, placering og brug af håndslukningsudstyr og brandtekniske installationer.
§ 158
§§ 156 og 157 anses for opfyldt, såfremt drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplanen er udført i henhold til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.