Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om afløb

Fold alle ud

Regnvandsinstallationer skal dimensioneres ved den dimensionsgivende regnintensitet og med den overbelastningshyppighed, der fastsættes af kommunalbestyrelsen.