Swipe horisontalt for at se alle emner

Spørgsmål og svar om adgangsforhold

Fold alle ud

Det fremgår af bestemmelsen, at der skal opsættes håndlister i begge sider, hvor der evt. ikke er værn. Det fremgår af § 58, at værn skal forsynes med håndlister. Det fremgår desuden af bestemmelsen, at dette skal ske under hensyn til bygningens udformning og anvendelse. Dette betyder, at hvis der eksempelvis i en trappe er værn på begge sider, vil der også være håndlister på begge sider. Er der ikke opsat værn skal der under hensyn til bygningens udformning og anvendelse opsættes håndlister i begge sider. Det betyder, at i bygninger som eksempelvis sygehuse, plejehjem, institutioner m.v. samt i bygninger, hvor gange, trapper og ramper er særligt brede og befærdede, som eksempelvis kulturinstitutioner, teaterbygninger, biografer m.v. skal der opsættes håndlister i begge sider af gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje. I erhvervsbyggerier eller boligbebyggelser kan man som bygherre overveje om det af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendigt at opsætte håndlister i begge sider, eller om det er forsvarligt med den ene side. Kravet gælder udelukkende i fælles adgangsveje.