Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

   Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om offentliggørelse af bygningsreglement 2018 (BR18) ophæves.

   Stk. 3. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansøgninger om byggetilladelse, som indsendes efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis byggearbejdet ikke kræver tilladelse, skal bekendtgørelsen overholdes ved byggearbejder, der påbegyndes efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

   Stk. 4. §§ 24-29 og § 489, stk. 5, nr. 3, ophæves den 1. januar 2022.