Den certificerede brandrådgiver kan indhente assistance fra en kompetent medprojekterende eller medkontrollant, ved udfærdigelse af et dokument som beskrevet i vejledningen til BR18, §534 model a2) for virket som udarbejdende og b2) for virket som kontrollerende.

Den certificerede brandrådgiver vil, når der indhentes assistance, stadig fungere som den udfærdigende dvs. enten udarbejdende eller kontrollerede.