Den certificerede statiker kan indhente assistance fra en kompetent medprojekterende eller medkontrollant, ved udfærdigelse af et dokument som beskrevet i vejledningen til BR18, §534 – model a2) for virket som udarbejdende og b2) for virket som kontrollerende. 
 
Den certificerede statiker vil, når der indhentes assistance, stadig fungere som den udfærdigende dvs. enten udarbejdende eller kontrollerede.