Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning til BR18 kapitel 33, certificerede statikers virke

Fold alle ud

Den certificerede statikers virke skal sikre løsninger, som er dækkende, tilstrækkelige og viser, at projektets grundlag og bygningsreglementets krav, jf. BR18, kapitel 15, er opfyldt.

Den certificerende statikers virke skal endvidere lede til en dokumentation, som udgør et hele, er dækkende, tilstrækkelig og ikke indeholder fejl og mangler, der har betydning for sikkerheden.

Virket afhænger af, om den certificerede statiker virker som udarbejdende eller kontrollant. Ved udfærdigelse af dokumentation skal den certificerede som udarbejdende udarbejde dokumentation eller som kontrollerende kontrollere dokumentation.

Udarbejdende certificeret statiker

Den certificerede statikers virke ved udfærdigelse af et dokument er beskrevet i vejledningen til BR18, §534 – model a1) og a2). I model a1) udarbejder den certificerede statiker selv dokumentet, mens der i model a2) indhentes assistance fra en kompetent medprojekterende. I begge modeller indestår den certificerede statiker for dokumentet, der skal kontrolleres af en uafhængig kompetent kontrollant. 

Udarbejdende certificerede statikers virke omfatter som minimum:

Ad. 1) udarbejde start- og sluterklæring jf. BR18, §§ 498 og 499 ved model a1) jf. BR18 kapitel 32.

Ad. 2) udarbejde dokumentation for konstruktionsklasser og konstruktionsafsnit ved model a1) eller a2) jf. BR18, kapitel 32 i henhold til BR18, § 485 og SBi-anvisning 271, kap. 1.2.5 -  kap. 1.2.8.

Ad. 3) udarbejde B2. Statisk kontrolplan ved model a1) eller a2) jf. BR18, kapitel 32 iht. SBi-anvisning 271, kapitel 3.3.

Ad. 4) deltage i projekteringen fra start til slut, sikre at de bærende konstruktioner opfylder gældende byggeregler, god byggeskik, krav til funktion og er bygbare.       

Ad. 5) opbygge dokumentationen for de bærende konstruktioner ved model a1) eller a2) jf. BR18, kapitel 32 i henhold til kapitel 28 og SBi- anvisning 271 kapitel 2 og 3.

Ad. 6) kontrol af grænseflader mellem de enkelte konstruktionsafsnit ved model a1) eller a2) jf. BR18, kapitel 32.

Ad. 7) samle og sikre at dokumentationen er udarbejdet og kontrolleret i henhold til jf.  BR18, §527 med tilhørende BR18, bilag 3 – tabel 2.

Ad.8) udarbejde en redegørelse for sit virke med angivelse af, i hvilket omfang ydelser har været uddelegeret. Hvis ydelser har været uddelegeret, skal der redegøres for, hvordan den certificerede statiker løbende har styret kvaliteten. 

Når den certificerede statiker uddelegerer udarbejdelsen af et dokument, det vil sige hverken udarbejder eller kontrollerer dokumentet (er beskrevet i vejledningen til BR18, §534 – model c), skal den certificerede statiker udføre en ekstra kontrol af dokumentet (Kmin), der sikrer, at dokumentet er udarbejdet, som hvis den certificerede statiker selv havde udarbejdet dette.

Udarbejdelse af de øvrige dele af den statiske dokumentation jf. BR18 kapitel 28 kan enten udarbejdes efter model a1), a2) eller c jf. BR18 kapitel 32.

Kontrollerende certificeret statiker
Den certificerede statikers ydelser ved udfærdigelse af et dokument er beskrevet i vejledningen til BR18, §534 – model b1) og b2). I model b1) kontrollerer den certificerede statiker selv dokumentet, mens der i model b2) indhentes assistance fra en medkontrollant. I begge modeller indestår den certificerede statiker for kontrollen.

Den kontrollerende certificerede statiker skal sikre, at medkontrollanter udarbejder dokumentation for deres virke, og den certificerede statiker kontrollerer og påtegner selv denne dokumentation af virket.

For den del af kontrollen, som er udført af medkontrollanter, skal den certificerede statiker redegøre for hvem, der har udført kontrollen og hvem, der har udarbejdet dokumentationen.

Kontrollerende certificerede statiker skal som minimum:

Ad. 1) udarbejde start- og sluterklæring i henhold til BR18, § 498 og BR18, § 499 ved model a1) jf. BR18 kapitel 32.

Ad. 2) kontrollere dokumentation for konstruktionsklasser ved model b1) og b2) jf. BR18, kapitel 32 i henhold til BR18, § 485 og SBi-anvisning 271, kap. 1.2.5 - kap. 1.2.8.

Ad. 3) kontrollere B2. Statisk kontrolplan ved model b1) og b2) jf. BR18, kapitel 32 iht. SBi-anvisning 271, kap. 3.3.

Ad. 4) sikre at de projekterede bærende konstruktioner opfylder gældende byggeregler, krav til funktion og er bygbare ved model b1) eller b2) jf. BR18, kapitel 32.       

Ad. 5) sikre at dokumentationen, for de bærende konstruktioner, er udarbejdet i henhold til SBi - anvisning 271 ved model b1) eller b2) jf. BR18 kapitel 32.

Ad. 6) kontrol af grænseflader mellem de enkelte konstruktionsafsnit ved model b1) eller b2) jf. BR18 kapitel 32.

Ad. 7) kontrollere at dokumentationen er udarbejdet og kontrolleret i henhold til jf.  BR18 §527 med tilhørende BR18, bilag 3 – tabel 2

Ad.8) udarbejde en redegørelse for sit virke med angivelse af, i hvilket omfang ydelser har været uddelegeret. Hvis ydelser har været uddelegeret, skal der redegøres for, hvordan den certificerede statiker løbende har styret kvaliteten. Krav til beskrivelse af assistance ved kontrol er nærmerebeskrevet i SBi-anvisning 271 kap. 5.4.2.

Kontrol af de øvrige dele af den statiske dokumentation jf. BR18 kapitel 28 kan enten kontrolleres efter model b1), b2) eller c jf. BR18 kapitel 32.
 
Når den certificerede statiker uddelegerer kontrollen af et dokument (er beskrevet i vejledningen til BR18 §534 – model c), skal den certificerede statiker mindst gennemføre en minimumskontrol af dokumentet (Kmin), der sikrer, at dokumentet er kontrolleret, som hvis den certificerede statiker selv havde kontrolleret dette.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.