Formålet med den certificerede statikers og brandgivers virke er beskrevet i BR18, kapitel 32 med tilhørende vejledning.

I denne vejledning beskrives den certificerede statikers opgaver og virke med udgangspunkt i BR18, kapitel 33.

Vejledningen er primært rettet mod den certificerede statiker, mens vejledning til BR18, kapitel 28, dokumentation af bærende konstruktioner og vejledning til BR18, kapitel 30, kontrol af dokumentation af bærende konstruktioner også er rettet mod øvrige aktører, der skal udarbejde eller kontrollere dokumentation af bærende konstruktioner.