Vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke
Åbn Bygningsreglementets vejledning til kapitel 32 – Certificerede statikers og brandrådgivers virke. Opdateret 21. juli 2022