Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke

Fold alle ud

Den certificerede statiker og brandrådgiver skal  dokumentere i form af et gyldigt certifikat,  at denne er certificeret til den foreskrevne klasse i overenstemmelse med certifceringsbekendtgørelsen, jf. BR18, §§ 17 og 21, Den certificerede statiker og brandrådgiver i starterklæringen redegøre for den certificeredes planlagte virke jf. BR18, §§ 498 og 508 samt i sluterklæringen redegør for den certificeredes faktiske virke jf. BR18, §§ 499 og 509.

Hvis byggeriet vedrører en ombygning, tilbygning eller renovering i en afgrænset del af en eksisterende bygning, og indgrebet ikke har betydning for den resterende del af bygningen,  skal den tilknyttede certificerede være certificeret svarende til den højest forekommende konstruktionsklasse eller brandklasse for den afgrænsede del af byggeriet. Denne kan være klassificeret lavere end klassificeringen af bygningen i sin helhed.

I en byggesag, hvor der er meddelt byggetilladelse, kan den tilknyttede certificerede overdrage virket til en anden certificeret, i henhold til BR18, §544 eller §551, dog således, at der på ethvert tidspunkt kun er tilknyttet én certificeret brandrådgiver og én certificeret statiker til byggeriet. Den certificerede, der får overdraget byggesagen, skal være certificeret svarende til den højest forekommende konstruktionsklasse eller brandklasse i byggeriet.