Den certificerede skal, i forbindelse med sit virke, danne sig et overblik over opgaven og vurdere hvilke kompetencer, der er behov for og om nødvendigt inddrage assistance fra andre kompetente aktører.