Det skal pointeres, at eksemplet ikke er fyldestgørende, men udarbejdet for at illustrere opbygning og forslag til indhold af starterklæring.
 
Starterklæring for byggesagen beliggende Traditionelvej 112, Matrikel 2KK
 
Projekt ID: Ejendommen matr. nr. 2KK X-købing, traditionelvej 112, XXXX X-købing
 
Dokument Oprindelig   Revision 
ID:  I440441_C07_Z- slut -
Dato: 2020-02-02 -
 

For byggesagen indsendes hermed:
•    Nærværende sluterklæring, med tilhørende dokumentation, jf. BR18, § 499
•    Certifikat for undertegnede certificerede statiker, dokumentation jf. BR18, § 18.

Dokumentation:
Nedenfor angives 2 forskellige muligheder for dokumentation anført på 2 forskellige måder:

Første mulighed:
Erklæringen er bilagt statisk dokumentation som udført i henhold Dokumentfortegnelse, dok. nr. I440449_K09_C01_001, dateret 2020-02-02.

Anden mulighed:
Erklæringen er bilagt nedenstående dokumenter, som udgør den endelige statiske dokumentation for projektet

Dokumentfortegnelse, dok. nr. I440449_K09_C01_001, dateret 2021-01-02.
A1.1 Konstruktionsgrundlag - bygværk, dok. nr. I440449_K09_C05_001 rev 3.
A2.1 Statiske Beregninger - bygværk, dok. nr. I440449_K09_C05_002 rev 2.
A2.2-1 Statiske Beregninger – konstruktionsafsnit, huldæk dok. nr. I440449_K09_C05_011.
A2.2-2 Statiske Beregninger – konstruktionsafsnit, vægelementer, dok. nr. I440449_K09_C05_012 (rev 3, dateret 2021-01-02).
A3.1 Konstruktionstegninger – bygværk:
Dok. nr. I440449_K09_H1_010. Oversigtsplan – fundamenter (rev 3, dateret 2021-01-02).
Dok. nr. I440449_K09_H1_020. Oversigtsplan - Vægge, bjælker og søjler, kælder (rev 3, dateret 2021-01-02).
Dok. nr. I440449_K09_H1_021. Oversigtsplan - Vægge, bjælker og søjler, stue (rev 3, dateret 2021-01-02).
Dok. nr. I440449_K09_H1_022. Oversigtsplan - Vægge, bjælker og søjler, 1. sal (rev 3, dateret 2021-01-02).
Dok. nr. I440449_K09_H1_023. Oversigtsplan - Vægge, bjælker og søjler, 2. sal (rev 3, dateret 2021-01-02).
Dok. nr. I440449_K09_H1_030. Oversigtsplan - Dæk over kælder (rev 3, dateret 2021-01-02).
Dok. nr. I440449_K09_H1_031. Oversigtsplan - Dæk over stue (rev 3, dateret 2021-01-02).
Dok. nr. I440449_K09_H1_032. Oversigtsplan - Dæk over 1. sal (rev 3, dateret 2021-01-02).
Dok. nr. I440449_K09_H1_033. Oversigtsplan - Dæk over 2. sal (rev 3, dateret 2021-01-02).
Dok. nr. I440449_K09_H1_032. Oversigtsplan - Dæk over 1. sal (rev 3, dateret 2021-01-02).
Dok. nr. I440449_K09_H1_033. Oversigtsplan - Dæk over 2. sal (rev 3, dateret 2021-01-02).
Dok. nr. I440449_K09_H5_070. Fundamentsdetaljer (rev 3, dateret 2021-01-02).
Dok. nr. I440449_K09_H5_080. Kælderdetaljer (rev 3, dateret 2021-01-02).
Dok. nr. I440449_K09_H5_080. Konstruktionsdetaljer i overbygningen (rev 3, dateret 2021-01-02).
Dok. nr. I440449_K09_H1_001. Montageplan – dækelementer (rev 3, dateret 2021-01-02).
Dok. nr. I440449_K09_H1_032. Elementtegninger – huldæk (rev 3, dateret 2021-01-02).
Dok. nr. I440449_K09_H1_002. Montageplan – vægelementer (rev 3, dateret 2021-01-02).
Dok. nr. I440449_K09_H2_032. Elementtegninger – vægelementer (rev 3, dateret 2021-01-02).
• A4 Konstruktionsændringer, konstruktionsafsnit, dok. nr. I440449_K09_C05_003 (rev 3, dateret 2021-01-02).
• A5 Konstruktions som udført, dok. nr. I440449_K09_C05_004 (rev 3, dateret 2021-01-02).
• B1.1 Statisk projektredegørelse - bygværk, dok. nr. I440449_K09_C05_005 (rev 3, dateret 2021-01-02).
B2.1.1 Statisk Kontrolplan projektering - bygværk, dok. nr. I440449_K09_C05_006 (rev 3, dateret 2021-01-02).
B2.2.2 Statisk Kontrolplan udførelse - bygværk, dok. nr. I440449_K09_C05_007 (rev 3, dateret 2021-01-02).
B3.1.2 Statisk kontrolrapport projektering, dok. nr. I440449_K09_C05_008 (rev 3, dateret 2021-01-02).
B3.2.2 Statisk kontrolrapport udførelse, dok. nr. I440449_K09_C05_009 (rev 3, dateret 
2021-01-02).
Geoteknisk undersøgelsesrapport, dok. nr. I440449_XXX 
 
Konstruktionsklasser
Den statiske dokumentation viser, at anvendte konstruktionsklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen.   

Kravopfyldelse
På grundlag af ovenstående og bilagte dokumentation erklæres herved, at den statiske dokumentation er fyldestgørende og dokumenterer, at bygningsreglementets krav, i henhold til BR18 kapitel 15 til bærende konstruktioner, er overholdt.

Kontrolrapport
Det erklæres, at de medsendte bilag, B3.1.2 Statisk Kontrolrapport projektering –bygværk, samt B3.2.2 Statisk Kontrolrapport udførelse, er dækkende og konsistent, i forhold til de indsendte kontrolplaner for det færdigt udførte byggeri. Det erklæres endvidere, at kontrolrapporten opfylder sit formål, jf. BR18.
 
Afvigelser fundet ved kontrol
Afvigelser samt tiltag herpå fremgår af A4 Konstruktionsændringer, konstruktionsafsnit, dok. nr. I440449_K09_C05_003.

Certificeret statikers virke
Den certificerede statiker har virket som kontrollant. Dele af kontrolarbejdet er uddelegeret, jf. B1.1 Statisk projektredegørelse - bygværk og B2.1.1 Statisk Kontrolplan projektering – bygværk.

Underskrift
 
________________________________________
NN, certificeret statiker til konstruktionsklasse KK2