Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning til BR18 kapitel 28 - Dokumentation af bærende konstruktioner §494, §498, §499 og §503

Fold alle ud

Dokumentation for indplacering i konstruktionsklasser, jf. BR18 kapitel 26, ligger til grund for kommunalbestyrelsens vurdering af, om byggeriet/byggearbejdet er indplaceret i de rette konstruktionsklasser, og om der er tilknyttet en statiker, der er certificeret i overensstemmelse hermed.

Dokumentationen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at denne vurdering kan foretages.
Afklaringer, i forhold til indplacering i konstruktionsklasse, kan med fordel allerede foretages som en del af forhåndsdialogen, og dele af dokumentationen kan, helt eller delvist, være fremsendt i forbindelse med forhåndsdialogen. I så fald refereres til denne med en oversigt over dokumentationens bestanddele.

Dokumentation, for indplacering i konstruktionsklasse, er en del af den samlede statiske dokumentation. Den statiske dokumentation, der foreligger på tidspunktet for fremsendelse af starterklæringen, vil almindeligvis være ukomplet og foreløbig;
–    ukomplet i den forstand, at dokumenterne angivet i BR18, § 500, vil mangle dele.
–    foreløbig; bl.a. fordi den senere detaljering kan ændre på indholdet, ligesom senere valg af udførende og leverandører kan have afgørende betydning for konstruktionsdesignet og dermed den statiske dokumentation.

Dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse bør jf. BR18, §503, som minimum indeholde de for byggeriets relevante dele af følgende af den statiske dokumentation:

A1. Konstruktionsgrundlag
1 Bygværk
   1.1 Bygværkets art og anvendelse
   1.2 Konstruktioners art og opbygning
   1.3 Konstruktionsafsnit
 2 Grundlag
   2.1 Normer og standarder
   2.2 Konsekvensklasser og konstruktionsklasser
   2.3 Sikkerhed
3 Forundersøgelser
   3.1 Grunden og lokale forhold
   3.2 Geotekniske forhold
   3.4 Eksisterende konstruktioner
   3.5 Tilstødende eksisterende bygværker
4 Konstruktioner
   4.1 Statisk virkemåde
     4.2 Konstruktionens anvendelighed
     4.4 Robusthed
     4.6 Brand
 6 Laster
     6.1 Lastkombinationer
     6.2 Lasttilfælde   

A2.1 Statiske beregninger – bygværk
Fornødne statiske beregninger der underbygger de bærende konstruktioners indplacering i konstruktionsklasser  

A3.1 Konstruktionstegninger og modeller – bygværk
Fornødne tegninger og/eller modeller der underbygger de bærende konstruktioners indplacering i konstruktionsklasser.  

B1.1 Statisk projektredegørelse – bygværk

Fornødne dele af den statiske projektredegørelse der underbygger de bærende konstruktioners indplacering i konstruktionsklasser.

B2.1 Statisk Kontrolplan projektering – bygværk

1 Generelt
2 Kontrolplan
3 Dokumentation