Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning til BR18 kapitel 28 - Dokumentation af bærende konstruktioner §494, §498, §499 og §503

Fold alle ud
For konstruktionsklasse 4 skal den certificerede statiker, der virker som tredjepartskontrollant, udarbejde en starterklæring.

Redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke som tredjepartkontrollant

Starterklæringen skal indeholde en redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke som tredjepartskontrollant.
Såfremt dele af den certificerede statikers virke planlægges uddelegeret eller udført af andre kompetente aktører i assistance, skal der medfølge en redegørelse i overensstemmelse med BR18, § 542.

Tredjepartskontrollanten skal redegøre for, at vedkommende hverken direkte eller indirekte er økonomisk eller organisatorisk forbundet med den eller de virksomheder og organisationer, som har medvirket ved udfærdigelsen af dokumentationen for de bærende konstruktioner, jf. BR18, § 526, stk. 1, nr. 3.

Underskrift
Tredjepartskontrollanten underskriver personligt starterklæringen og erklærer herved, at BR18, § 498 stk. 2 er opfyldt, dvs. at:
–    der er valgt de korrekte konstruktionsklasser, samt at dokumentation herfor er retvisende
–    den statiske dokumentation godtgør, at byggeriet vil overholde kravene til bærende konstruktioner, jf. BR18, kapitel 15
–    der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport.

Oplysning til identifikation af den certificerede statiker skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse og dokumentation for gyldigt certifikat vedlægges sammen med starterklæringen.