Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning til BR18 kapitel 28 - Dokumentation af bærende konstruktioner §494, §498, §499 og §503

Fold alle ud
Ansøgeren skal sikre jf. BR 18 § 16, at dokumentationen udgør et hele og er dækkende, konsistent og retvisende således at dokumentationen påviser at de bærende konstruktioners er i overensstemmelse med krav til sikkerhed og anvendelighed.

Ansøgeren kan sikre dette fx ved at udpege én organisation kaldet den bygværksprojekterende, der varetager opgaven med at definere, koordinere og følge op på grænsefladerne samt samle dokumentationen, så det medfører en entydig struktureret dokumentation for bærende konstruktioner, der udgør et hele og er i overensstemmelse med det færdige byggeri. Dette kan omfatte følgende:
-    definere konstruktionsgrundlag og grænseflader for konstruktionsafsnit ved projektering og udførelse
-     koordinere grænseflader for projektering og udførelse mellem konstruktionsafsnit, indhold i statisk kontrolplan og ændringer og fravigelser
-    følge op på at dokumentation og tilhørende kontroldokumentation foreligger og at der er sket opfølgning på ændringer samt afvigelse fundet ved kontrol
-    samle dokumentation for bærende konstruktioner for det færdige byggeri i henhold til BR18, §§ 501 og 502, så denne udgør et hele herunder A4. Konstruktionsændringer og A5. Konstruktion som udført samt B3. Statisk kontrolrapport.

Dette er særligt relevant, når der medvirker flere organisationer i udarbejdelse og kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner.

Yderligere information om den bygværksprojekterende og dennes opgaver henvises til SBi-anvisning 271 om dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.

Den certificerede statikers virke indeholder ikke overnævnte opgaver, men den certificerede statiker kan være en del af organisationen, der varetager ovenstående og udføre dele af de opgaver, der er knyttet til definering, koordinering, opfølgning og samling af dokumentation for bærende konstruktioner.