Er der sket ændringer i den tekniske behandling af konstruktionsforhold, som følger af de administrative bestemmelser for avls- og driftsbygninger med BR18?

Det fremgår af BR15, kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 2, at det omfattede byggeri er avls- og driftsbygninger i 1 etage, som kan henføres til konsekvensklasse CC1 eller CC2 i DS/EN 1990 DK NA. Bestemmelsen omfatter ikke avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv svarende til bygninger, der ville blive placeret i konsekvensklasse CC3, hvis de var beregnet til ophold for mennesker. Det fremgår af vejledningsteksten, at avls- og driftsbygninger, der typisk vil blive placeret i CC3, er staldbygninger over 2.000 m².

Det byggeri, der efter BR15 kan henføres til kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra en fuld teknisk byggesagsbehandling, og kommunalbestyrelsen byggesagsbehandler derfor kun de bebyggelsesregulerende bestemmelser og brandforhold. Avls- og driftsbygninger, der ikke kan henføres til kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 2, er omfattet af kap. 1.3.3 og dermed også teknisk byggesagsbehandling af konstruktionsforholdene.

I BR18 fremgår det af § 489, stk. 1, nr. 1, litra c, at avls- og drifts-bygninger, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), i maksimalt 1 etage og med en maksimal spændvidde på 40 meter, er omfattet af konstruktionsklasse 1. Konstruktionsklasse 1 omfatter dog ikke avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv, svarende til bygninger, der vil blive placeret i høj konsekvensklasse (CC3), hvis de var beregnet til ophold for mennesker.

Af Vejledning om indplacering i konstruktionsklasser fremgår, at tab af dyreliv kan antages at forekomme, når bygningen er større end 2.000 m². Baggrunden for den ændrede formulering i kravteksten er en ændring af DS/EN 1990, som gør det nødvendigt at præcisere den maksimale spændvidde i bygningsreglementet. Der er således samme kravniveau i BR18 som i BR15.

For de avls- og driftsbygninger, der er omfattet af konstruktionsklasse 1, er der ikke krav om en certificeret statiker, ligesom der efter BR15 ikke var teknisk byggesagsbehandling af konstruktionsforhold. Øvrige avls- og driftsbygninger vil være omfattet af konstruktionsklasse 2-4 afhængig af kompleksiteten og dermed også omfattet af krav om en certificeret statiker.